Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : Wij knielen voor uw zetel neer
Oorspr. titel  : {{{oorspr. titel}}}
Tekst  : C.F. van Raesfelt-van Sytzama
Vertaling  : {{{vertaling}}}
Melodie  : Duitse melodie, 18e eeuw; arr. in Zangbundel Joh. de Heer: Jan van Weelden
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

TekstEdit

Vers 1:

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o Eerstgeboren' uit de dood
zich diep eerbiedig buige!

Vers 2:

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U de eerkroon opgedragen!
Geheel de aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

Vers 3:

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal Hem dan zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde biên
of om ontferming smeken.

Vers 4:

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen.
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : 528
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 108 (vers 1-3)
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : 25
Gezangen voor de NHK  : 73
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 231
Liederen voor de Gemeentezang  : 360
Opwekkingsliederen  : {{{Opw}}}
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : 843
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}

BronnenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki