Wikia


Algemene informatiEdit

LiedtekstEdit

Wat de toekomst brengen moge

C

Wat de toekomst brengen moge,Edit

mij geleidt des Heeren hand;Edit

moedig sla ik dus de ogenEdit

naar het onbekende land.Edit

Leer mij volgen zonder vragen;Edit

Vader, wat Gij doet is goed!Edit

Leer mij slechts het heden dragenEdit

met een rustig, kalme moed!Edit

Laat mij niet mijn lot beslissen:Edit

zo ik mocht, ik durfde niet.Edit

Ach, hoe zou ik mij vergissen,Edit

als Gij mij de keuze liet!Edit

Wil mij als een kind behand'len,Edit

dat alleen de weg niet vindt:Edit

neem mijn hand in Uwe handenEdit

en geleid mij als een kind.Edit

Waar de weg mij brenge moge,Edit

aan des Vaders trouwe hand,Edit

loop ik met gesloten ogenEdit

naar het onbekende land.Edit

LiedbundelsEdit

Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland no. 720"
90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 174
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : 300
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 293
Liederen voor de Gemeentezang  : {{{LvdG}}}
Opwekkingsliederen  : 377
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : 880

Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland no. 720

Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}

BronnenEdit