Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : Vaste rots van mijn behoud
Oorspr. titel  : Rock of ages
Tekst  : Augustus M. Toplady, 1776
Vertaling  : Jacqueline van der Waals
Melodie  : Ierse melodie
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

jul 2, 2011 15:44 (UTC)86.84.213.88LiedtekstEdit

Vaste Rots van mijn  behoud.


Vers 1:

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de Bron des Levens wordt.

Vers 2:

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kan slechts redden, Gij alleen.

Vers 3:

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr' of goud.
Moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet.

Vers 4:

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon'
opklimt tot des Rechters troon,-
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

 

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : 89
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 172 (vers 1 & 3)
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : 174
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : {{{LvdK}}}
Liederen voor de Gemeentezang  : 424
Opwekkingsliederen  : {{{Opw}}}
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : 283
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}
Liedbundel JBGG

BronnenEdit

Zie ookEdit

''''vetgedrukte tekst'vetgedrukte tekst'