Wikia


Hier vindt u alle Nederlandse liederen, al dan niet vertaald uit een andere taal, met een artikel in de Hymnografie.

AlfabetischEdit

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Naar herkomstEdit

Liederen naar oorspronkelijke taal en land van herkomst.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Naar liedboekEdit

Inhoudsopgaven van enkele van de meestgebruikte liedboeken / -bundels binnen het Nederlandstalige kerkgebied.

90 Gezangen | Aanv. gez. Ned. Ger. Kerken | Alles wordt nieuw | Evangelisatie & Recreatie | Evangelische liedbundel | Gereformeerd Kerkboek | Gez. v/d Ned. Herv. Kerk | Glorieklokken | Liedbundel Leger des Heils | Liederen voor de Gemeentezang | Liedboek voor de Kerken | Opwekkingsliederen | Tussentijds | Vreugde & Vrede | Youth for Christ | Zangbundel Joh. de Heer | Zing een nieuw lied | Zingend Geloven

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki