WikiaMelodieënEdit

In de loop der eeuwen is in Nederland van sommige liederen een melodie gangbaar geworden die afwijkt van de oorspronkelijke melodie van het lied, maar die in Nederland wel als de "traditionele" melodie wordt gezien en, vooral bij ouderen, het bekendst is. Deze melodieën zijn onder andere te vinden in de Gezangen voor de Nederlandse Hervormde Kerk van 1938.

Het Liedboek voor de Kerken keerde terug naar de oorspronkelijke melodieën, maar bij de gemeenteleden is er vaak nog steeds verwarring over de te zingen melodie. Bij het zingen van een dergelijk lied uit het Liedboek voor de Kerken is het soms aan te raden dat de muzikale begeleiding één couplet vooraf speelt.

InhoudsopgaveEdit