Wikia


Jan Jakob Lodewijk ten Kate was een Nederlands dichter en dominee. Ten Kate werd op 23 december 1819 geboren in Den Haag; hij overleed op 24 december 1889 in Amsterdam.

Zijn eerste bundel Gedichten verscheen in 1836. Ten Kate studeerde van 1838 tot 1843 theologie aan de Universiteit Utrecht. Samen met Anthony Winkler Prins richtte hij in 1842 het berijmde, literaire tijdschrift Braga op, waarvan twee jaargangen verschenen. Op 7 mei 1845 trouwde hij met Johanna Sophia Waldorp, een dochter van de schilder Antonie Waldorp. Hij werkte als predikant achtereenvolgens in Marken, Almkerk, Middelburg en Amsterdam.

Ten Kate was een zeer productief dichter, die gemakkelijk kon rijmen. Zijn bekendste gedicht is De schepping (1866), waarin hij probeert bijbelse en natuurwetenschappelijke standpunten met elkaar in overeenstemming te brengen. Hij vertaalde ook buitenlandse literatuur, waaronder Paradise Lost van John Milton en Faust van Goethe.

Ten Kate werd evenals andere dominee-dichters gepariodeerd door Cornelis Paradijs (Frederik van Eeden) in de bundel Grassprietjes of Liederen op het gebied van Deugd, Godsvrucht en Vaderland.

Zijn gedichten werden in 1890-1891 uitgegeven in 12 delen.

GezangenEdit

BronnenEdit

Smallwikipedialogo.png Deze pagina bevat gegevens van Wikipedia. Het oorspronkelijke artikel stond op: Jan Jakob Lodewijk ten Kate. De lijst van auteurs kan gevonden worden in de paginageschiedenis. Zoals bij Hymnografie, is de tekst van Wikipedia beschikbaar onder de GNU Free Documentation License.