Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : Groot is Uw trouw (~, o Heer)
Oorspr. titel  : Great is Thy faithfulness
Tekst  : Thomas O. Chisholm in Songs of Salvation and Service (W.M. Runyan, 1923)
Vertaling  : onbekend
Melodie  : Faithfulness, William M. Runyan, 1923
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : 81
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 382
Evangelische liedbundel  : 170
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : {{{NHK38}}}
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : {{{LvdK}}}
Liederen voor de Gemeentezang  : 391
Opwekkingsliederen  : 123
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : 51
Zangbundel Joh. de Heer  : 149
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}