Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : God is getrouw, zijn plannen falen niet
Oorspr. titel  : {{{oorspr. titel}}}
Tekst  : Hendrik Pierson; bew. in de E&R-liedbundel: Hendrik Hasper
Vertaling  : {{{vertaling}}}
Melodie  : Christian Gregor; arr. in de zangbundel Joh. de Heer: Jan van Weelden
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

TekstEdit

Vers 1:

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

Vers 2:

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

Vers 3:

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 131
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : 31
Gezangen voor de NHK  : 130
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 304
Liederen voor de Gemeentezang  : {{{LvdG}}}
Opwekkingsliederen  : 248
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : 513
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}
Kom hier buig voor hem

BronnenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki