Wikia


De liedbundel Glorieklokken werd voor het eerst uitgegeven door M.A. Alt in 1923. Aanleiding voor de bundel was een visioen dat zij had, waarin zij een liedboek met notenbalken zag.

De eerste uitgave van Glorieklokken was anoniem, omdat zij het onwaardig vond haar naam eraan te verbinden: zonder Gods hulp had zij immers de bundel niet kunnen maken. Toen echter anderen 'haar' liederen onder eigen naam begonnen uit te geven, besloot ze toch haar naam aan de bundel te verbinden.


Externe linkEdit

Glorieklokken.nl