Wikia


Het titelblad vermeldt: Psalmen en Gezangen voor den eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk, in opdracht van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt, aan de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de algemeene synode in het jaar onzes Heren 1938.

Veel liederen in deze bundel gebruiken een melodie die afwijkt van de oorspronkelijke melodie van het lied, maar die in Nederland wel als de "traditionele" melodie wordt gezien en, vooral bij ouderen, het bekendst is. Het Liedboek voor de Kerken keerde terug naar de oorspronkelijke melodieën, maar bij de gemeenteleden is er vaak nog steeds verwarring over de te zingen melodie.

301