Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : Geest van hierboven
Oorspr. titel  : {{{oorspr. titel}}}
Tekst  : Klaas Hanzen Heeroma (onder het pseudoniem Muus Jacobse)
Vertaling  : {{{vertaling}}}
Melodie  : In dir ist Freude, Giovanni G. Gastoldi, 1593
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : {{{E&R}}}
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : {{{NHK38}}}
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 477
Liederen voor de Gemeentezang  : 233
Opwekkingsliederen  : 383
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : {{{JdH}}}
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}