Wikia


De bundel Evangelisatie & Recreatie is afkomstig uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ze wordt niet in de diensten gebruikt, maar wel, zoals de titel al aangeeft, bij evangelisatie en recreatieve gelegenheden, en ook op jeugdverenigingen en andere bijeenkomsten buiten de eigenlijke kerkdienst.

De bundel is een uitgave van de Vereniging Evangelisatie & Recreatie.

De inhoudsopgave is incompleet.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki