Wikia


De bundel Evangelisatie & Recreatie is afkomstig uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Ze wordt niet in de diensten gebruikt, maar wel, zoals de titel al aangeeft, bij evangelisatie en recreatieve gelegenheden, en ook op jeugdverenigingen en andere bijeenkomsten buiten de eigenlijke kerkdienst.

De bundel is een uitgave van de Vereniging Evangelisatie & Recreatie.

De inhoudsopgave is incompleet.