Wikia


Algemene informatieEdit

Lied
Titel  : De Heer is mijn Herder
Oorspr. titel  : {{{oorspr. titel}}}
Tekst  : Jan Jakob L. ten Kate
Vertaling  : {{{vertaling}}}
Melodie  : Johannes G. Bastiaans
Altern. melodie  : {{{altern. melodie}}}

TekstEdit

Vers 1:

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

Vers 2:

De Heer is mijn Herder!

Hij waakt voor mijn ziel,

Hij brengt mij op wegen

van goedheid en zegen,

Hij schraagt me als ik wankel,

Hij draagt me als ik viel.

Vers 3:

De Heer is mijn Herder!

Al dreigt ook het graf,

Geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen,

o Heer, mij vertroosten

Uw stok en Uw staf.

Vers 4:

De Heer is mijn Herder! In’t hart der woestijn,

Verkwikken en laven, Zijn hemelse gaven,

Hij wil mij versterken

Met brood en met wijn.


Vers 5:

De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

'k zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde me altijd.

LiedbundelsEdit

90 Gezangen  : {{{90G}}}
Aanv. gezangenbundel NGK  : {{{NGK}}}
Alles wordt nieuw  : {{{ANW}}}
Evangelisatie & Recreatie  : 56
Evangelische liedbundel  : {{{EL}}}
Gereformeerd Kerkboek  : {{{GK}}}
Gezangen voor de NHK  : {{{NHK38}}}
Glorieklokken  : {{{GlK}}}
Liedbundel Leger des Heils  : {{{LdH}}}
Liedboek voor de Kerken  : 14
Liederen voor de Gemeentezang  : 23
Opwekkingsliederen  : {{{Opw}}}
Tussentijds  : {{{TT}}}
Vreugde & Vrede  : {{{V&V}}}
Youth for Christ  : {{{YfC}}}
Zangbundel Joh. de Heer  : {{{JdH}}}
Zing een nieuw lied  : {{{ZenL}}}
Zingend geloven  : {{{ZG}}}

BronnenEdit

Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki