Wikia


Psalm 23 werd geschreven door David. Op deze pagina vind u een overzicht van de verschillende bewerkingen van deze psalm.

Jan Jakob L. ten KateEdit

Jan Jakob L. ten Kate dichtte de bekendste berijming van de 23e psalm:

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens / aan waat'ren der rust. (volledige tekst)

De melodie werd gecomponeerd door Johannes G. Bastiaans.

LiedbundelsEdit

J.C. van der LeekEdit

J.C. van der Leek baseerde zijn berijming op de Scottish Psalter van 1650. De melodie, Crimond, werd in 1872 geschreven door Jessie S. Irvine.

LiedbundelsEdit

Evangelisatie & Recreatie vermeldt foutief Van der Leek als componist.

Willy AppermontEdit

Willy Appermont zette de letterlijke tekst van Psalm 23 in de NBG-vertaling op muziek.

LiedbundelsEdit


M.A. AltEdit

LiedbundelEdit

OnbekendEdit