Wikia


Deze bundel is in 1994 uitgegeven bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn als aanvulling op (de selectie uit) het Liedboek voor de Kerken, en bevat een selectie uit diverse evangelische liedbundels en Alles wordt nieuw, plus een aantal liederen van dichters en musici uit de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De bundel zelf is lang niet in alle plaatselijke NGK-gemeenten in gebruik, maar veel van de NGK-specifieke liederen hebben wel een weg gevonden naar de eigen bundels van de gemeenten (die ook een eigen en vaak ruimere selectie van evangelische liederen bevatten).


Zie ookEdit