Wikia


Deze bundel is in 1994 uitgegeven bij uitgeverij Buijten & Schipperheijn als aanvulling op (de selectie uit) het Liedboek voor de Kerken, en bevat een selectie uit diverse evangelische liedbundels en Alles wordt nieuw, plus een aantal liederen van dichters en musici uit de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De bundel zelf is lang niet in alle plaatselijke NGK-gemeenten in gebruik, maar veel van de NGK-specifieke liederen hebben wel een weg gevonden naar de eigen bundels van de gemeenten (die ook een eigen en vaak ruimere selectie van evangelische liederen bevatten).


Zie ookEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki